دریچه آبرو 20x50

دریچه آبرو 20x50

(ابعاد میلیمتر) کلاس نوع دریچه
H h L1*w1 L*w
  35 - 200*500 C250 آبرو
  35 - 200*500 A15

02122553955 سوالی دارید؟ همینجا کلیک کنید