گواهینامه ها

پذیرش یک سیستم مدیریت کیفیت می بایستی یک تصمیم گیری استراتژیک سازمان باشد.
استاندارد بین المللی می تواند توسط طرف های داخلی و خارجی شامل مراجع صدور گواهینامه برای ارزیابی توانایی سازمان در برآوده سازی الزامات مشتری، مراجع قانونی و مقررات دولتی قابل کاربرد در محصول و الزامات خود سازمان مورد استفاده قرار گیرد لذا مجموعه تولیدی صنعتی آب صنعت تهران نیز از این قاعده مستثنی نیست.

 

02122553955 سوالی دارید؟ همینجا کلیک کنید