مقالات و اطلاعاتی درباره انواع دریچه کامپوزیت

مقالات و اطلاعاتی درباره انواع دریچه کامپوزیتاستفاده از تیر برق کامپوزیتی در خطوط شبکه توزیع برق

خطوط شبکه توزیع برق یکی از مراحل رسیدن برق از تولید به مصرف کننده است که طراحی اصولی آن موجب پایداری شبکه و جلوگیری از تحمل هزینه اضافی می شود. تیر برق در صنعت ..

کامپوزیت و موارد مصرف آن

امروزه استفاده از سیستم های ترکیبی یا کامپوزیت به شدت روبه افزایش است، چراکه بشر به وسعت کاربرد این ترکیبات پی برده و لزوم استفاده از آنها را درک نموده است.

کامپوزیت چیست؟

کامپوزیتها (مواد چند سازه ای یا کاهگل های عصر جدید ) رده ای از مواد پیشرفته هستند که در آنها از ترکیب موادساده به منظور ایجاد موادی جدید با خواص مکانیکی و فیزیک..

اصول طراحی و تعیین کامپوزیت

تعریف عمومی مخلوط دو یا چند ماده با ترکیب و خواص معین بطوریکه در مجموعه سیستم هر کدام با مشخصات فیزیکی و مکانیکی خاص خود ظاهر می شوند. مهمترین اختلاف بین آلیاژ ..

کامپوزیت پایه پلیمری

کامپوزیت های زمینه پلیمری Polymer Matrix Composite (PMC) نسبت به دو گروه دیگر کامپوزیت ها یعنی کامپوزیت های زمینه فلزی و سرامیکی توسعه بیشتری یافته اند.

سازه های کامپوزیتی

سازه های کامپوزیتی: ساخت انواع اتاق تاسیسات بتنی و آجری بسیار پرهزینه و زمانبر است و در کیفیت پروژه تاثیر منفی می‌گذارد. این در حالی است که اتاق تاسیسات و شیر ک..

مقایسه دریچه کامپوزیت و دریچه منهول نانو کامپوزیت

مقایسه دریچه کامپوزیت و دریچه منهول نانو کامپوزیت