ﻻﯾﻦ ﻣﺎرﮐﺮ ﮔﺎز

ﻻﯾﻦ ﻣﺎرﮐﺮ ﮔﺎز

- ﻋﺎﯾﻖ اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ
- مقاومت بالا در برابر ضربه و سایش
- ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻ در ﺑﺮاﺑﺮ ﮔﺮﻣﺎ و ﺳﺮﻣﺎ
- عمر بسیار طولانی
- مقاومت بسیار بالا در مقابل موارد شیمیایی ( محیط های اسیدی و بازی )
- مقاومت در برابر نور خورشید ( Antiuv)
- مقاومت در برابر حریق
- غیر قابل بازیافت و فاقد پتانسیل سرقت به دلیل عدم ارزش برای فروش مجدد
- کیفیت مناسب لوگو و مندرجات نگارش شده روی قطعه
- قابلیت تولید در رنگ های متنوع
- موارد کامپوزیتی مواد ترموست یاگرما سخت می باشد که در اثر تغییر دمای محیط تغییر حجم نمی دهند و دفرمه نمی شوند.
02122553955 سوالی دارید؟ همینجا کلیک کنید