Inner Banner
استفاده از هندهول در صنعت کامپوزیت

۱۳۹۸/۱۲/۲۱

هندهول نوعی فضای دسترس زیر زمینی است که اندازه قطر آن تنها به اندازه‌ فرو بردن دست، جهت تمیز کردن یا بررسی کابل‌ها می باشد و منهول، آدم رو یا چاهک بازدید در واقع برای دسترسی آسان انسان به داخل کانال است.

استفاده از تیر برق کامپوزیتی در خطوط شبکه توزیع برق

۱۳۹۸/۱۲/۲۰

خطوط شبکه توزیع برق یکی از مراحل رسیدن برق از تولید به مصرف کننده است که طراحی اصولی آن موجب پایداری شبکه و جلوگیری از تحمل هزینه اضافی می شود. تیر برق در صنعت توزیع برق جهان و نیز کشورمان ایران کاربردهای زیادی دارد و با استفاده از مواد مختلفی ساخته می شود.