کاربرد دریچه ها و منهول ها و اتاق تاسیسات و کامپوزیت در آب و فاضلاب

کاربرد دریچه ها و منهول ها و اتاق شیر کامپوزیت در آب و فاضلاب

کاربرد اتاق تاسیسات و شیر کامپوزیت
نوع فایلدانلوداندازه
icon اتاق تاسیسات و اتاق شیر کامپوزیت.pdf 3.02 MB
کاربرد منهول کامپوزیت
نوع فایلدانلوداندازه
icon منهول کامپوزیت آب صنعت تهران.pdf 2.57 MB
کاربرد دریچه کامپوزیت
نوع فایلدانلوداندازه
icon دریچه کامپوزیت آب صنعت تهران.pdf 2.65 MB