دریچه آبرو 50x70

دریچه آبرو 50x70 آب صنعت تهران

دریچه آبرو 50x70

(وزن کیلو گرم) (ابعاد میلیمتر) کلاس نوع دریچه
مجموع کلاف درب H h L1*w1 L*w
73 35 38 100 40 600*1000 500*700 D400 آبرو
70 35 35 100 40 600*1000 500*700 C250
45 20 25 50 40 600*800 500*700 B125
40 20 20 50 40 600*800 500*700 A15


دریچه آبرو 50x70
نظرات کاربران
هنوز نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفر باشید.
captcha