روش نصب تیر برق

روش نصب تیر برق،تیر های کامپوزیتی

روش نصب تیر برق:

شبکه توزیع برق کشور با توجه به جمیع ملاحظات فنی و اقتصادی و البته امکان سنجی های لازم، در شرایط فعلی، عمدتا به صورت هوایی می باشند و با توجه به اینکه نقطه اتکای شبکه های هوایی در حقیقت پایه های شبکه می باشند، توجه ویژه به این تجهیزات از اهمیت بالایی برخوردار است.
با توجه به اقلیم کشور و ظرفیت های تولیدی موجود و البته نظر به سابقه تولید انواع پایه های شبکه که در کشور تولید می شوند، پایه های کامپوزیتی ساخت شرکت آب صنعت تهران نیز یکی از انواع این پایه ها است که از مزایای آن نسبت به سایر پایه های موجود، مقاومت در برابر خوردگی و شرایط بد آب و هوایی نیز می باشد.
نصب تیر برق در محیط های نامتعارف نظیر سواحل دریایی، زمین های باتلاقی، مسیل رودخانه های فصلی، کریدور تندبادهای موسمی و ... مطرح می باشد که بدون دقت نظر کافی در شرایط نصب اولیه، احتمال شکست یا نشست پایه از فونداسیون در مواجهه با بلایای طبیعی وجود خواهد داشت.

فرآیند نصب پایه های کامپوزیتی یا تیربرق شامل اقداماتی است که برخی مرتبط است با عملیات آماده سازی محل نصب، پیکتاژ، چاله کنی، ایمنی و حفاظت کارگاه و ... و برخی دیگر مرتبط است با استقرار پایه ها در چاله جهت نصب.

اقدامات نهایی شامل پر کردن چاله و استحکام بخشی به پایه منصوبه در محل مورد نظر نیز در این بخش مورد توجه قرار گرفته است.

تیر برق
پایه کامپوزیت
تیر برق کامپوزیتی