Inner Banner
1- کلیه دریچه های تولیدی این واحد دارای 5 سال گارانتی میباشد . 

2- در صورت بروز هر گونه اشکال برای دریچه های کامپوزیت مسئولین فنی شرکت به محل مراجعه نموده وپس از بررسی موضوع .نتیجه را به خریدار اعلام کرده و اقدامات لازم در جهت رفع عیوب احتمالی را انجام خواهند داد. 

3- عیوب ناشی از نصب و بهره برداری نا درست از دریچه شامل گارانتی نمی گردد. 

4- استفاده از آچار اهرمی یا هیدرولیک در هنگام باز وبسته کردن درب منهول الزامی میباشد. 

5- در ازای خرید 100 عدد دریچه منهول کامپوزیت 1 عدد آچار اهرمی و در ازای هر 300 عدد 1 دستگاه آچار هیدرولیک بصورت رایگان در اختیار خریدار قرار میگیرد. 

6- دستور العمل نصب صحیح دریچه در واحد فنی شرکت موجود بوده وآماده ارائه به متقاضیان میباشد .