دریچه های گاز کامپوزیت

انواع دریچه های گاز کامپوزیت و شیرگاز

دریچه شیر گازسایز 32.5

دریچه شیر گازسایز 32.5

دریچه گاز سایز 30x40 بیضی tp

دریچه گاز سایز 30x40 بیضی tp

سایتهول گاز و دریچه کامپوزیت استاندراد

سایتهول گاز و دریچه کامپوزیت استاندراد

سایتهول کامپوزیت استاندارد شرکت گاز به همراه درب و دریچه کامپوزیت

سایتهول سفارشی کامپوزیت

سایتهول سفارشی کامپوزیت

سایتهول سفارشی در ابعاد متوسط و بزرگ بنا بر سفارش تولید و عرضه می‌گردد و دریچه کامپوزیت به آن متصل نیست