دریچه های مربع کامپوزیت

دریچه های مربع کامپوزیت
دریچه های کنترل ترافیکی، شیرخط، آتش نشانی، کنتور
آب صنعت تهران
 

دریچه کنترل ترافیک 70x50

دریچه کنترل ترافیک 70x50

دریچه کنترل ترافیک سایز 40x40

دریچه کنترل ترافیک سایز 40x40

دریچه شیر خط 1000x1000

دریچه شیر خط 1000x1000

دریچه حوضچه مخابراتی 80x80

دریچه حوضچه مخابراتی 80x80

دریچه شیرخط 60x60

دریچه شیرخط 60x60

آب صنعت تهران تولید کننده و فروش انواع دریچه منهول کامپوزیت 40 تن

دریچه شیر آتش نشانی 40x40

دریچه شیر آتش نشانی 40x40

دریچه کنتور 30x40

دریچه کنتور 30x40

دریچه شیر خط 20x16

دریچه شیر خط 20x16

دریچه منهول پلی اتیلن

دریچه منهول پلی اتیلن