چشم انداز و ماموریت آب صنعت تهران

چشم انداز و ماموریت آب صنعت تهران

چشم انداز و ماموریت آب صنعت تهران

چشم انداز

گروه صنعتی آب صنعت تهران، بعنوان یكی از بزرگترین تولید کننده گان محصولات کامپوزیتی، خدمت به مشتریان را، رسالت اصلی خود می داند. این گروه با اتكاء بر كاركنان توانمند خود به دنبال کسب ارزش حداکثری از طریق توسعه و گسترش زنجیره ارزش و افزایش مزیت های رقابتی در سطح بین المللی است و خلق ارزش برای مشتریان و سایر ذینفعان را جوهره تمامی فعالیت های خود می داند.

ماموریت

گروه تحقیقاتی صنعتی آب صنعت تهران با بهرگیری از مدیریت پویا و پرسنل فنی خود بعنوان منبعی سرشاری از تلاش و با بهرگیری از قابلیت علمی و فنی توانسته به عنوان یکی از شرکت های مهندسی برجسته در زمینه تولید تجهیزات کامپوزیت فعالیت نماید.

ارزش های محوری گروه آب صنعت تهران

1- مشتری مداری و کسب میزان حداکثری رضایت مشتریان خود از طریق ارتقاء سطح کیفی خدمات/ محصولات و تحویل به موقع
2- کارگروهی و یکپارچگی تیمی
3- همگامی با استانداردهای فنی و مدیریتی روز دنیا و پایبندی به استقرار، اجراء و توسعه آنها در شرکت
4- کارگیری فن آوری‌ و تکنولوژی های روز دنیا در طراحی، تولید و عرضه محصولات
5- رعایت موازین حرفه ای از قبیل امنیت اطلاعات و اسرار مشتریان، نظم و قانون گرایی و امانتداری