کارخانه آب صنعت تهران

کارخانه آب صنعت تهران

مدیر کارخانه آب صنعت تهران

شرکت آب صنعت تهران همواره معتقد به اصل بهره گیری و استفاده از تکنولوژی های نوین و به روز دنیا بوده و در این راستا اقدام به ساخت ماشین آلات مورد نیاز خود نموده است . مدیران شرکت آب صنعت تهران با خلاقیت ، ابتکار و پشت کار در پیاده سازی تکنولوژی های جدید ، آن را در شرکت نهادینه نموده و کیفیت را به عنوان مهمترین اصل ، سرلوحه کار خود قرار داده اند.

مدیران شرکت آب صنعت تهران